Για την πλοήγηση

header image

Λογοθεραπεία


Η επιστήμη της λογοθεραπείας αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν, τόσο τη λεκτική, όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία. Ο λόγος όμως δεν αποτελεί απλά μέσο επικοινωνίας, αλλά και τον βασικότερο παράγοντα για την γνωστική, την ψυχοκοινωνική και την συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των λεκτικών και μη προβλημάτων, προκειμένου το παιδί να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.

Ως λογοθεραπεία ορίζεται εκείνη  η επιστήμη που εστιάζει στις διαταραχές που αφορούν το λόγο, την ομιλία και τη φωνή, όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση αλλά και την θεραπεία τους.

Ποια παιδιά χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης;


Ένα παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης, όταν παρουσιάζει κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες:

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση έγκειται στην αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου του παιδιού και στο σχεδιασμό ενός θεραπευτικού πλάνου, το οποίο μέσα από κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και ειδικές ασκήσεις, έχει στόχο την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ενίσχυση και ανάπτυξη της ομιλίας-επικοινωνίας.

Πότε ένα παιδί παραπέμπεται για λογοθεραπευτική αξιολόγηση;