Για την πλοήγηση

header image

Εργοθεραπεία


Η εργοθεραπεία είναι μία εξειδικευμένη επιστήμη υγείας που έχει ως κύριο στόχο τη λειτουργικότητα και την αυτονομία του παιδιού ανάλογα με τη χρονολογική του ηλικία. 

Έτσι, ο εργοθεραπευτής βοηθά το παιδί μέσω ωφέλιμων και σκόπιμων δραστηριοτήτων να βελτιώσει τις γνωστικές και κοινωνικές του δεξιότητες, να ενισχύσει την αυτο-εκτίμηση του και να επιτύχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής του.

Η δημιουργική κινητική επιδεξιότητα, η φαντασία και ο ιδεασμός στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία για ν’ αναπτύξουν την ανεξαρτησία και την αυτο-κυριαρχία (έλεγχο εαυτού) του παιδιού στο σπίτι και στο μαθησιακό περιβάλλον. 

Ποια παιδιά χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης;


Παιδιά που εμφανίζουν καταστάσεις όπως:

Πότε ένα παιδί παραπέμπεται για εργοθεραπευτική αξιολόγηση;


Η παραπομπή γίνεται όταν η οικογένεια του παιδιού ή το σχολικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, εντοπίσουν κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες. Τα παιδιά συνήθως:

Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής;


Στον τομέα
της αδρής κινητικότητας

Στον τομέα της λεπτής κινητικότητας

Στον αισθητηριακό τομέα

Σε γνωστικές και αντιληπτικές λειτουργίες

Στη λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή

Στην κοινωνικοποίηση

Πώς παρεμβαίνει ο Εργοθεραπευτής;


Το παιδί που θα παραπεμφθεί σε έναν εργοθεραπευτή, θα αξιολογηθεί όσον αφορά τις ανάγκες και τις ελλείψεις του, μέσα από την παρατήρηση και κάποια ειδικά τεστ. Στη συνέχει αν κριθεί πώς χρήζει εργοθεραπευτικής παρέμβασης, τότε διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του και θεσπίζονται οι στόχοι σε συνεργασία με τους γονείς.